X
تبلیغات
ღ عشق من ღ

ღ عشق من ღ
نوشته شده در پنجشنبه بیست و هشتم شهریور 1392ساعت 15:37 توسط M|

دختر:شنیدم داری ازدواج میکنی مبارکه خوشحال شدم شنیدم

پسر:ممنون انشاا...قسمت شما

دختر:برای آخرین باریه جیزی ازت بخوام؟

پسر:چی میخوای؟

دختر:اگه یه روزصاحب دخترشدی اسم منوبذار!روش

پسر:چرا؟میخوای هرموقع نگاش میکنم صداش میکنم دردبکشم؟

دختر:نه آخه دختراعاشق باباشونن میخوام بفهمی چقدرعاشقت بودم.

نوشته شده در دوشنبه یازدهم فروردین 1393ساعت 1:40 توسط M|


به سـلامتی خودمون

که دردامونو روی این دیوار مجازی می نویسیم...

به ســلامتی کسایی که

خونده نخونده دردامونو لایکـــــــــــ­ می زنن....

وبه سلامتی کسایی که


از دردمون خوششون میاد و


copy-past می کنن . . . ♥

نوشته شده در چهارشنبه هفتم اسفند 1392ساعت 19:20 توسط M|


چرا فکر می کنی چون دختری

باید همیشه غمگین باشی؟ شکست خورده باشی؟!


عزیز!


یاد بگیر که تو دختری!


یاد بگیر تو کلاس بذاری! تو ناز کنی !


چرااجازه می دی شادی زندگیتو ازت بگیره؟!

این اسمش عشق نیست!


خودتو گول نزن!


کسی که عاشق توا،


هرگز نمی تونه غمتو ببینه!


چه برسه به اینکه خودش عامل غمت باشه!!


دختر باش!


دخترونه ناز کن!


دخترونه فکر کن!


دخترونه احساس کن!


دخترونه استدلال کن!


دخترونه زندگی کن!


اما بدون غم رو به اشتباه توی فرهنگ دخترونه ی تو جا دادن!

نوشته شده در چهارشنبه هفتم اسفند 1392ساعت 19:18 توسط M|

دختره:سلام عشقم کجایی؟


پسره:


سلام نفسم ،

خونم ،خستم ،خوابم میاد ،دارم میرم تو اتاق بخوابم ،

تو کجایی عمرم؟

دختره:

تو پارکم پشت سرت ،


دستشو ول کن لامصب ...


نوشته شده در چهارشنبه هفتم اسفند 1392ساعت 19:16 توسط M|


آقا پِسَرﮮ ڪِﮧمیگـﮯ "בُختَرِ خوب" پـِیـבآ نِمیشِـﮧ


בُختَرِ خـפּب ؛ تآ בیر פּَقت تـפּ خیآبـפּنآ نِمـﮯ پِلِڪِـﮧ


اפּنقَـבر نِگآت نِمیڪُنِـﮧ ڪِـﮧ بِرﮮ سَمتِش


ڪَفشِ15سآنتـﮯ פּَ مآنتـפּ جِلف نِمـﮯ پـפּشِـﮧ اפּنقَـבر آرآیِش نِمیڪُنـِﮧ ڪِـﮧ نَتـפּنـﮯ


قیآفِـﮧ اَصلیش رפּ تَشخیص بـِבﮮ


چِشمَڪ פּَ عِشـפּِه פּَ صِـבآﮮِ نآزُڪ نـَבآرِه פּَ بآ בیـבَטּِ مآشیـטּِ مُـבِل بآلآت لَحنِش


عَـפּَض نِمیشِـﮧ


اפּنقَـבر בَست نَیآفتَنیِـﮧ ڪِـﮧ بَرآﮮِ رِسیـבَטּ بِهِش
حَتـﮯ تَـפּآטּِ تَلآش ڪَرבَنَم نـَבآرﮮ


نـَﮧ بآ تـפּ میپَرِه نَـﮧ بآ اَمثآلِ تـפּپَس اِنقَـבر نَگـפּ ڪِـﮧ نیست


تـפּ اפּنقَـבر چِشمِت رפּ عَرפּسَڪآﮮِ خیآبـפּنـﮯ گِرِفتِـﮧ


ڪِـﮧ "בُختَرِ خـפּب" تـפּ رפּ بیشتَر اَز اפּنآ نِمیـבפּنِـﮧ...

نوشته شده در چهارشنبه هفتم اسفند 1392ساعت 19:12 توسط M|

کسی که توحرفاش زیاد میگه بیخیال

بیشتر از همه فکر و خیال داره

فقط خستس دیگه حال و حوصله بحث و صحبت نداره..

نوشته شده در سه شنبه ششم اسفند 1392ساعت 16:24 توسط M|


میتـــــــــــرسم از بعـضــی آدم هــــــــا.

ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻧد ،

فـــردا ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿــــــــــﭻ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺭﻫﺎﯾـــــــﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﭘﺎﯼ ﺩﺭﺩ ﺩﻟﺖ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ ،

ﻓﺮﺩﺍ ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﻪ ﻗﻀﺎﻭﺗﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ !

ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻣـــــــﺮﻭﺯ ﻟﺒﺨﻨﺪﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﻣــــــــﯽ ﺑﯿﻨﯽ ،

ﻓﺮﺩﺍ ﺧﺸﻢ ﻭ ﻗﻬﺮ و نـامـهـ ـربـانـی شــان را !

ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻗﺪﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﺤﺒﺘــــــﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،

ﻓﺮﺩﺍ ﻃﻠﺒﮑﺎﺭ ﻣﺤﺒﺘن !

ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ عـ ــرش ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،

ﻓﺮﺩﺍ سخـتــــــ ﺑﺮ ﺯﻣﯿﻨﺖ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ


نوشته شده در سه شنبه ششم اسفند 1392ساعت 16:23 توسط M|

گــــاهـی…!


هــــنوز گـاهــــی…!


مــــرا بــه جـــان تــو قـــــسم مـی دهـــــند…!


ببـــــین تــــنهــا مــن نیســـتم


کــــه رفتــــــنت را بــاور نمـــــــی کـــنم…!


نوشته شده در سه شنبه ششم اسفند 1392ساعت 16:22 توسط M|


به بعضیام باید گفت:


پشت سرت یه عالمه دلهای شکسته جاگذاشتی وپیش میری


ـــبهـــ کجــا چــنین شــتــابـان؟!!

نوشته شده در سه شنبه ششم اسفند 1392ساعت 16:21 توسط M|


"زن" نیستم اگر زنانه پای عشـــــــــــــــقم نایستم!


من از قبیله ی "زلــــــــــــــــــــیخا" آمده ام...


آنقدر عشــــــــــقت را جار می زنم تا خدا برایم کَف بزند!


زنـــــــــــــانه پای این عشــــــــــــق می ایستم...مردانه دوستــــــــــــــم داری؟

نوشته شده در سه شنبه ششم اسفند 1392ساعت 16:20 توسط M|

گفتم:خدایا از همه دلگیرم!


گفت:حتی ازمن؟


گفتم: خدایا دلم را ربودند!


گفت:پیش از من؟


گفتم:خدایا چقدر دوری؟


گفت:تو یا من!...


گفتم:خدایا تنهاترینم!


گفت:پس من؟


گفتم:خدایا کمک خواستم


گفت:از غیر من؟!!!


گفتم:خدایا دوستت دارم


گفت:بیشتر از من!


گفتم:خدایا اینقدر نگو من!!!


گفت:تو یا من؟!!!

نوشته شده در شنبه سوم اسفند 1392ساعت 21:35 توسط M|


با اينكه ميدونم دوسم نداري....

با اينكه ميدونم بهم فكر نميكني...

با اينكه ميدونم بودن يا نبودنم برات فرقي نميكنه...

با اينكه ميدونم با يكي ديگه هستي...

با اينكه هزار تا چيز ديگه هم ميدونم...

اما هنوز عاشقتم....

هنوز ديوونه وار دوست دارم....

هنوز هرشب به ياد تو ميخوابم...

هنوز از عشقش پشيمون نشدم...

هنوز....شــايــد بــــاورتــــون نــشـــه . . .

ولـــي مـــنــــــــم يــه روزي ،

مــــــي خـنـــــــديــــــــــدم ...!!!
نوشته شده در شنبه سوم اسفند 1392ساعت 21:31 توسط M|

تنهــــــا چیــــــــزی که بایـد از زندگـــی آمــــوخت فقــط یــک کلمـــــــه اسـت“میگـــــــــــذرد” امـــــا جان میگیرد تا بگـــــــذرد…

نوشته شده در یکشنبه بیست و هفتم بهمن 1392ساعت 19:6 توسط M|

یه وقتایی واقعا لازمه کرکره ی زندگیمونوبکشیم پایین!

 

 یه پارچه سیاه بزنیم رو درش بنویسیم...


 کسی نمرده فقط دلمون گرفته...!

نوشته شده در یکشنبه بیست و هفتم بهمن 1392ساعت 19:4 توسط M|


1.jpg


دلم همچون آسمان، پر از ابرهای بارانیست


ای کاش دلم امشب بگرید، شاید که بغض عشق در چشمانم بشکند


ولنتاین مبارک

نوشته شده در جمعه بیست و پنجم بهمن 1392ساعت 18:2 توسط M|

 

بهت نمی گم دوسِت دارم،ولی قسم می خورم که دوسِت دارم

 

بهت نمی گم هرچی که می خوای بهت می دم،چون همه چیزم تویی

 

 نمی خوام خوابتو ببینم، چون توخوش ترازخوابی

 

اگه یه روزچشمات پرِاشک شد ودنبال یه شونه گشتی که گریه کنی،

 

صِدام کن بهت قول نمی دم که ساکتت کنم ،اما منم پا به پات گریه می کنم

 

اگر دنبال مجسمه سکوت می گشتی صِدام کن، قول می دم سکوت کنم

 

اگه دنبال خرابه می گشتی تا نفرتتو توش خالی کنی ، صِدام کن چون قلبم تنهاست

 

اگه یه روزخواستی بری قول نمیدم جلوتو بگیرم اما همیشه به پات میمونم که برگردی

 

اگه یه روز خواستی بمیری قول نمی دم جلوتو بگیرم اما اینو بدون

 

"من قبل از تو میمیرم"

نوشته شده در پنجشنبه بیست و چهارم بهمن 1392ساعت 10:44 توسط M|

من یک دخترم....!!!

 

هی پسر....!!!

 

من یک دخترم....!!!

 

یک انسانم....

 

 

همانند تو....!!!

 

 

اما....

 

عقاید پدربزرگانمان، نگاه هیز مردمانمان.....

 

 

مرا متفاوت از تو میخواند.....!!!

 

تفاوتی که هیچوقت لمسشان نکردم......

 

اصلا کدام تفاوت....؟؟؟

 

 

من ابرو برمیدارم.... توام برمیداری....!!!

 

آرایش میکنم....توام اینکا رو میکنی....!!!

 

گوشواره میندازم....توام میندازی....!!!!

 

لوس حرف میزنم...توام میزنی....!!!

 

من و تو تنها یک تفاوت داریم...!!!

 

دوستی من با یک پسر، دوست داشتنش، هم اغوشیش، بوسیدنش....

 

یعنی.... فاحشگی....!!!

 

اما... برای تو... یعنی... آزادی.... جوونی کردن....!!!

 

من یک دخترم...!!!

 

حتی اگر فاحشه باشم....!!!

 

کارهایم زنانه است...!!!

 

افکارم زنانه است...!!!

 

دوست داشتنم زنانه است...!!

 

تکیه کردنم به یک مرد زنانه است....!!

 

من با تمام تفاوت ها پای جنسیتم، زنانگی ام ایستاده ام.....!!

 

اما تو چی...؟؟؟

 

مردانگی ات را به چه میفروشی....؟؟

 

من یک دخترم....!!!

 

فاحشه یا باکره فرقی ندارد.....!!

 

من ب جنسیتم افتخار میکنم.....!!

 

این کتیبه یه کتیبه متفاوته ! 

نوشته شده در پنجشنبه بیست و چهارم بهمن 1392ساعت 10:40 توسط M|

 بعضيا هستن آهنگاي شاد ديگه به دلشون نميشينه...!

 

 بعضيا هستن دلشون ميخواد هيچ كس سكوتشون رو نشكنه...!

 

 بعضيا هستن زندگيشونو با دنياي مجازي پر ميكنن...!

 

 بعضيا هستن جاي شب و روزشون عوض شده...!

 

 بعضيا هستن دلشون ميخواد يكي رو داشته باشن دوست داشتنش واقعي باشه...!

 

 بعضيا هستن ديگه از آدما ميترسن...!

 

 بعضيا هستن تيپ مِـشـكي رو به هر تيپي ترجيح ميدن...!

 

 بعضيا هستن همه جا تنهان و خنده هاي ديگران رو گوش ميدن...!

 

 بعضيا هستن هي از خدا گِـله ميكنن....!

 

 بعضيا هستن عاشق نوشته هاي پردردن چون دردشونو قشنگ توصيف ميكنه...!

 

 بعضيا هستن خنده هاشون تلخه و گريه هاشون ديگه آرومشون نميكنه...!

 

 بعضيا هستن دوس دارن شاد شن ولي همه ش فاز غم دنياشونو ميگيره...!

 

 بعضيا هستن دلشون شكسته ولي صداشو درنياوردن...!

 

 بعضیا هستن از زندگي خسته ن ولي بخاطر بعضيا دارن زندگي ميكنن...!

 

 اين بعضي ها عجيب شبيه منن !!!

نوشته شده در پنجشنبه بیست و چهارم بهمن 1392ساعت 10:37 توسط M|


ولی خدای من !


ببین چشم هایم را !


دیگر اشکی نمانده برایم ... دارم خون گریه میکنم ... دلم خسته شده ...


دیگه تاب نداره 


منتظر عشقم هستم ولی ...


کاش هیچ وقت ولی وجود نداشته باشد و بیاید ....


کاش الان یادم باشه و میدونست چقد دلم هواشو کرده!

نوشته شده در سه شنبه بیست و دوم بهمن 1392ساعت 17:56 توسط M|


ﺩﻳﺪﻱ ﺷﺒﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﻴﺸﻴﻨﻲ عکسای ﮔﻮﺷﻴﺘﻮ


ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻴﮑﻨﻲ ﻭ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍس ها رو می خونی ؟


ﺑﻌﻀﻴﺎ ﺍﻳﻦ ﻋﺎﺩَﺕ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﻥ . . .


ﺩَﻣَﺮ ﻣﻴﺨﻮﺍﺑﻲ ﻣﻼﻓﻪ میکشی ﺭﻭﺕ ﭼﻮﻧﺖ ﺭﻭ ﺑﺎﻟﺶ ﮔﻮﺷﻴﺘﻢ ﺩﺳﺘﺖ . . .


ﻋﮑﺴﺎ ﺭﻭ ﻣﻴﺒﻴﻨﻲ


ﺗﻮ ﺭﻭﺯ ﺯﻳﺂﺩ ﺑﺮﺍﺕ ﺟﺬﺍﺑﻴﺖ ﻧﺪﺍﺭﻥ


ﻭﻟﻲ ﺷَﺒﺎ ﺩﻳﺪَﻧﺸﻮﻥ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻴﭽﺴﺒﻪ


ﺍﺱ ﺍﻡ اس هاﺭﻭ ﻣﻴﺨﻮﻧﻲ


ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻴﮑﻨﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻴﮑﻨﻲ


ﺍﺳﻤﺶ ﺭﻭ می بینی ﻗُﻔــــﻞ ﻣﻴﺸﻲ ﺭﻭﺵ


ﺁﺭﻩ . . . ﻳﻪ ﻣﺪﺕ ﮔﻮﺷﻴﺖ ﭘﺮ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ miss call ﻭ


sms های ﺍﻭﻥ


Call Log ﮔﻮﺷﻴﺖ ﻣﺜﻼ ” ﺍﮔﻪ ۳ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮﺩ ، ۲


ﺳﺎﻋﺖ ﻭ ۴۵ ﺩﻗﻴﻘﺶ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﺑﻮﺩ . . .


ﻭﻗﺘﻲ ﭘﻴﺸﺖ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﺻﺒﺢ ﻗﺒﻞ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺑﺮﺳﻪ ،


ﺁﺧﺮﻳﻦ sms ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩ : ۵ ﻣﻴﻦ ﺩﻳﮕﻪ ﻣﻴﺮﺳﻢ


ﻭ ﻣﻴـــــــــــــــــــــﺮَ ﻓﺖ ﺗﺎ . . . ﺭﺳﻴﺪﻱ ﺧﺒﺮﻡ ﮐﻦ ﻋﺰﯾﺰﻡ


ﻫﻨﻮﺯ ﭼﺸﻤﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﺷﻪ . . .


ﻧﻤﻴﺪﻭﻧﻲ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﻳﻦ ﺧﻂ ﺩﺳﺘﺸﻪ ؟


ﺩﺳﺘﺶ ﻧﻴﺴﺖ ؟


ﺧﺎﻣﻮﺷﻪ . . . ﺭﻭﺷﻨﻪ ؟


ﻣﻴﺨﻮﺍﻱ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﮐﻨﻲ . . . ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻲ . . .


ﭘﯿﺶ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﻴﮕﻲ ﻳﻪ SMS ﺧﺎﻟﻲ ﺑِﺪَﻡ . . .


ﺑﺎﺯَﻡ ﻏﺮﻭﺭﺕ ﻧﻤﯽ ﺫﺍﺭﻩ !


ﮐﻼﻓﻪ ﯼ ﮐﻼﻓﻪ ﺍﯼ . . .


ﮐُﻞ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﺳﻪ ﺗﻮ ۲ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮﻝ ﻣﻴﮑﺸﻪ ..


۲ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﻳﺎﺩﺵ ﻣﻴﻮﻓﺘﻲ ﻭ ۲ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﻳﺮ ﺗﺮ ﺧﻮﺍﺑﺖ ﻣﻴﺒﺮﻩ . . .


ﺍﺯ ﺍﺳﻤﺶ ﮐﻪ ﺭَﺩ ﻣﻴﺸﻲ ﮐﻼ ” ﮔﻮﺷﻲ ﺭﻭ ﻣﻴﺬﺍﺭﻱ ﮐﻨﺎﺭ . . .


ﺗﺎﻕ ﺑﺎﺯ ﻣﻴﺨﻮﺍﺑﻲ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﻣﻴﺮﻱ ﺗﻮ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﺧﻮﺩﺕ ﮐﻪ ﺁﺭﻩ . . .


ﺍﮔﻪ ﻳﻬﻮ ﺯﻧﮓ ﺑﺰﻧﻪ ﭼﻲ ﻣﻴﺸﻪ؟


ﺍﮔﻪ ﺑﺎﺯﻡ ﺑﺒﻴﻨﻤﺶ ﺭﻓﺘﺎﺭﺵ ﭼﺠﻮﺭﻳﻪ؟


ﺍﻻﻥ ﮐُﺠﺎﺱ ؟ ﭼﻴﮑﺎﺭ ﻣﻴﮑﻨﻪ ؟


ﺍﻭﻧﻢ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﻦ ﻫﺴﺖ ؟


ﻧﮑﻨﻪ … ﻧﮑﻨﻪ کسی ﺩﺍﺭﻩ ﻣﻴﺒﻮﺳﺘﺶ؟ !


یا بغل کس دیگست ؟!


ﺍﺍﺍﺍﺍﺍﻩ . . . ﺍﯾﻦ ﺗﻮﻫﻢ ﮔﻨﺪ ﻣﻴﺰﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﻋﺼﺎﺑﺖ . . .


ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻴﺸﻪ ﺧﻮﺍﺑﺖ ﻧﺒﺮﻩ . . .


ﺍﺻﻦ ﺷﺎﻳﺪ ﺍﻭﻥ ﺷﻤﺎﺭﺗﻮ ﭘﺎﮎ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻪ ﻭ ﺯﻧﮓ ﮐﻪ ﺑﺰﻧﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﻨﺪﺍﺯﻩ +۹۸۰ . . .


ﺷﺎﻳﺪ ﺯﻧﮓ ﮐﻪ ﺑﺰﻧﻲ ﺳﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﺷﻪ ﻭ ﻳکی دیگه از بغل دستش صداش


بکنه : ﻋﺰﻳﺰﻡ کیه بهت زنگ زده ؟ ”


ﻳﻪ ﻗﻄﺮﻩ ﺍﺷﮏ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﺳﺮ ﻣﻴﺨﻮﺭﻩ ﺳﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ


ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﻴﺎﻱ ﺍﻭﻥ ﺩﻳﮕﻪ ﻧﻤﻴﺨﻮﺍﺩﺗﺖ . . .


ﺑﻔﻬـــــــــــــــــــــــــﻢ میدونم سخته اما بفهم . . .

نوشته شده در سه شنبه بیست و دوم بهمن 1392ساعت 17:51 توسط M|


دوستانی که وارد میشن نظر یادشون نره


ادامه مطلب
نوشته شده در پنجشنبه هفدهم بهمن 1392ساعت 10:7 توسط M|


خدایا آخه چرا اینجوری شد؟


دیگه بسمه خیلی سختی کشیدم میخوام راحت بشم


میخوام برم یجایی که فقط داد بزنم حرفامو با خدا بزنم


گریه کنم تا آروم بشم


هیچکس نمیتونه آرومم کنه هیچکس نمیتونه درکم کنه


خسته ام ...


خدایااااااااااااااا

نوشته شده در چهارشنبه شانزدهم بهمن 1392ساعت 22:49 توسط M|شـبــهـــا زیــــر دوش آب ســــــــرد


رهــــا میکـــنـم بـغـــــض زخـــمـهــایــم را

در حالی که هــــمــــه میگویند :

خــوش به حـــالــَــش …

چه زود فــــــرامــــــوش کـــرد.

نوشته شده در چهارشنبه شانزدهم بهمن 1392ساعت 22:44 توسط M|


خدایا حواست هس؟!


صدای هق هق گریه هایم....


از همان گلویی می آید که تو.....


از رگش به من نزدیک تری!!!!

نوشته شده در چهارشنبه شانزدهم بهمن 1392ساعت 22:43 توسط M|

یه وقتایی لازم نیست حرفی زده شه بین دو نفر...


همین که دستت رو آروم بگیره.....یه فشار کوچیک بده.....این یعنی من هستم تا آخرش.....همین کافیه....!

نوشته شده در چهارشنبه شانزدهم بهمن 1392ساعت 22:41 توسط M|

هوایت که به سرم میزند


دیگر در هیچ هوایی


نمی توانم نفس بکشم!


عجب نفس گیر است


هوای بی تو!

نوشته شده در چهارشنبه شانزدهم بهمن 1392ساعت 22:39 توسط M|

دلت که گرفت ، دیگر منت زمین را نکش


اگر هیچکس نیست ، خدا که هست . . .


راه آسمان باز است ،


پر بکش


او همیشه آغوشش باز است ،


نگفته تو را میخواند. ..


نوشته شده در چهارشنبه شانزدهم بهمن 1392ساعت 22:38 توسط M|


تا حالا بهت نگفتم ولی حالا می خوام بگم بی تو میمیرم ..


می خوام بگم تو دنیای منی ..


می خوام بگم با تو بودن چه لذتی داره ..


می خوام بگم دوست دارم فقط به خاطر خودت !!


می خوام بگم شدی مجنون عشقم


می خوام بگم هر وقت اراده کنی برات میمیرم !


می خوام بگم که می خوام دلمو فرش زیر پات کنم ..


می خوام بگم اگه یه روز نبینمت چقدر دلم برات تنگ میشه !!


می خوام بگم نبودنت برام پایان زندگیه !!


می خوام بگم به بلندی قله اورست و پهناوری اقیانوس اطلس دوست دارم


می خوام بگم یه گوشه چشاتو به همه دنیا نمیدم


می خوام بگم هیچ وقت طاقت هجرتو ندارم


می خوام بگم مثل خرابه های بم خرابتم


می خوام بگم بیشتر از عشق لیلی به مجنون عاشقتم ..


می خوام بگم هر جور که باشی دوست دارم !!


می خوام بگم غم تو رو به شادی دیگران نمیدم !!


می خوام بگم اگه حتی من رو هم دوست نداشته باشی من دوست دارم ..


می خوام بگم مثل نفسی برام اگه نباشی منم نیستم


می خوام بگم هر شب با خیالت می خوابم !!


می خوام بگم جایگاه همیشگی تو قلب منه !!


می خوام بگم حاضرم قشنگترین لحظه هام رو با سخت ترین دقایقت عوض کنم ..


می خوام بگم لحظه ای که تو رو میبینم بهترین لحظه زندگیمه !!


می خوام بگم در حد پرستش دوست دارم

نوشته شده در چهارشنبه شانزدهم بهمن 1392ساعت 22:35 توسط M|


عشـــ♥ـق یعـــــنی …..

وقــتـــــی ناراحــــــتم…..

وقتــــــــی بغض کـردم….

بغلم کـــنی و بگـــــــی..

ببیـــنم چشـــــماتو…….

منـــو نـــــــگاه کن …..

اگه گریــــــــــه کنی ….

قـــــــــــهر میکنم میرمـا…!!

نوشته شده در چهارشنبه شانزدهم بهمن 1392ساعت 22:33 توسط M|


Design By : Pichak